Prihlás sa do nášho newslettra

A budeš vždy medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich chutných novinkách z Toskánska:)

PODMIENKY UPLATNENIA DARČEKOVÉHO POUKAZU 

 

  1. Darčekový poukaz je vydaný spoločnosťou Sí, Toskánsko s.r.o., so sídlom Vodná 2917/15, 945 01 Komárno, IČO: 54 037 981, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 55343/N (ďalej len „Sí, Toskánsko“) a je možné ho uplatniť na nákup produktov na webovej stránke https://eshop.seeitaly.sk (ďalej len „DP“).
  2. DP je prenosný. Uplatniť ho v zmysle týchto podmienok je oprávnená akákoľvek tretia osoba, ktorá bude považovaná za konečného majiteľa DP po jeho riadnom predložení See, Italy (ďalej len „majiteľ DP“).
  3. DP je možné na nákup produktov podľa bodu 1. uplatniť spôsobom uvedeným na DP, a teda je možné ho uplatniť na nákup ľubovoľných produktov uvedených na webovej stránke https://eshop.seeitaly.sk v hodnote uvedenej na DP, všetko podľa ďalších podmienok uvedených nižšie.
  4. DP je platný a uplatniť ho v zmysle týchto podmienok možno do dátumu uvedeného na DP. Platnosť DP v zmysle týchto podmienok znamená, že úhrada nákupu, ktorý bude prostredníctvom DP nakúpený MUSÍ BYŤ UHRADENÝ DO DÁTUMU PLATNOSTI DP UVEDENÉHO NA DP. Po dátume platnosti DP uvedeného na DP tento nie je možné uplatniť a majiteľ DP a ani osoba, ktorá DP zakúpila a ani žiadna iná, tretia osoba nemá nárok na akúkoľvek refundáciu hodnoty DP.
  5. K uplatneniu DP podľa týchto podmienok je majiteľom DP oprávnený uskutočniť nákup produktov na webovej stránke https://eshop.seeitaly.sk dostupných na sklade alebo objednávku sezónnych produktov, dostupných v budúcnosti, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami, upravujúcimi nákup produktov na webovej stránke https://eshop.seeitaly.sk, zverejnené na tejto webovej stránke.
  6. DP a hodnotu DP je možné uplatniť výlučne na nákup produktov na webovej stránke https://eshop.seeitaly.sk. Majiteľ DP je povinný vyčerpať pri jednom nákupe produktov celú hodnotu DP. Ak majiteľ DP nevyčerpá celú, resp. žiadnu hodnotu DP na nákup produktov na webovej stránke https://eshop.seeitaly.sk, nemá nárok na akúkoľvek refundáciu zostávajúcej, nevyčerpanej hodnoty DP a/ani na vrátenie DP, a jeho zostávajúca, resp. celá hodnota prepadá v prospech See, Italy. Žiadnu časť hodnoty DP nie je možné využiť na úhradu prepravných nákladov na doručenie nakúpených produktov.
  7. Riadnym uplatnením DP vzniká medzi majiteľom DP a See, Italy zmluvný vzťah, ktorý sa ďalej riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami, prístupnými na webovej stránke https://eshop.seeitaly.sk.
Prihlás sa do nášho newslettra
A budeš vždy medzi prvými, ktorí sa dozvedia o našich chutných novinkách z Toskánska:)
Copyright ©2017 - 2022 Sí, Toskánsko. All rights reserved.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk